LOGO DECOVINA

 

LOGO BD

 

  Back | Print | Bookmark                                   

                       

 

TIN TỨC

Tin DECOVINA

Bất động sản

Tài chính-Chứng khoán

Kinh tế - Xã hội

 

 

 

 

Đăng ký mã số thuế Nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam cho Bubbledeck International (BDI).

 

Thực hiện hợp đồng cấp phép và chuyển giao công nghệ giữa DECOVINA với BubbleDeck International (BDI), theo ủy quyền cấp quản lý của BDI tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Công ty DECOVINA đã tiến hành đăng ký mã số thuế nhà thầu nước ngoài cho đại diện được ủy quyền là Bubbledeck Asia Pacific (BD-APAC).

Căn cứ hợp đồng cấp phép và chuyển giao công nghệ BubbleDeck của BDI cho DECOVINA, ngày 15/3/2012 Cục thuế Thành phố Hà Nội đã chính thức cấp mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài này.  

 

Theo đó, kể từ ngày được cơ quan thuế thông báo mã số thuế,  DECOVINA được phép sử dụng mã số thuế được cấp để kê khai, nộp thuế các khoản thuế do cơ quan thuế ủy quyền (thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp) của BDI. Các khoản thuế DECOVINA nộp hộ BDI được phát sinh bởi những khoản BDI thu được từ phí bản quyền công nghệ; phí tư vấn và kiểm duyệt hồ sơ thiết kế các dự án, công trình có sử dụng công nghệ BubbleDeck tại Việt nam.

Mã số thuế Nhà thầu BubbleDeck tại Việt Nam

Thông báo MST nhà thầu nước ngoài

                             Ảnh: Thông báo mã số thuế của BubbleDeck tại Việt Nam

 

 

Ban truyền thông.

     
<< Trang trước    -   Trang sau >>

Các tin đã đưa:

 
   
 

Tin DECOVINA         Bất động sản         Tài chính - Chứng khoán         Kinh tế - Xã hội         Back to Top