LOGO DECOVINA

 

LOGO BD

 

Back | Print | Bookmark            

            

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG CỘNG

 

SỬ DỤNG HỆ DÀN MÁI KHÔNG GIAN

 

 

 

 

Nhà thi đấu Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Nhà thi đấu cầu lông Huyện Yên Lạc nằm trong tổng thể của khu Trung tâm Văn hóa thể thao Huyện Yên Lạc,

Công trình sử dụng hệ kết câu không gian nút công nghiệp vượt nhịp 24m tạo không gian lớn cho nhà thi đấu

 

Nhà thể chất Trường cao đằng nghề Việt Đức

Nhà thể chất – Trường cao đẳng Nghề Việt Đức - Vĩnh Phúc

Công trình sử dụng hệ kết câu không gian nút công nghiệp vượt nhịp 32m

 

 

 

 

 

 

Công trình dân dụng     Công trình công nghiệp     Quy hoạch dự án   Trở về trang chủ

 Back to Top