BẢN QUYỀN CÔNG NGHỆ SÀN BUBBLEDECK

(Tác giả công nghệ: Giáo sư Jorgen Breuning - Chủ tịch BUBBLEDECK INTERNATIONAL (BDI)

ký chứng nhận cấp phép và chuyển giao công nghệ BubbleDeck cho DECOVINA)

 

 

 CERTIFICATE _ BUBBLEDECK - DECOVINA

 

Trở về trang chủ             Đến trang BDI