LOGO DECOVINA

 

LOGO BD

 

Back | Print | Bookmark         

 

 

Các loại sàn BubbleDeck

 

BUBBLEDECK

 

 

BubbleDeck loại A

Module cốt thép, dạng cấu kiện “lưới bóng” chế tạo sẵn được đặt trên ván khuôn truyền thống và đổ bêtông trực tiếp tại công trường. 

 

BubbleDeck Loại A  BD_A

 

 

 

BubbleDeck loại B

Cấu kiện bán toàn khối, đáy của lưới bóng được cấu tạo một lớp bê tông đúc sẵn, dày 60mm thay cho ván khuôn tại công trường.

 

 

BubbleDeck Type B  BD_B

 

 

 

BubbleDeck loại C 

Tấm sàn thành phẩm, sản phẩm phân phối tới chân công trình dưới dạng tấm bê tông hoàn chỉnh.

 

 

BubbleDeck Type C  BD_C

 

   

Back to Top