LOGO DECOVINA

 

LOGO BD

 

  Back | Print | Bookmark        

 

 

NỘI DUNG HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ

 

 

Nội dung và sản phẩm của đồ án Thiết kế xây dựng công trình bao gồm 03 phần (tùy từng dự án cụ thể):

+ Thiết kế cơ sở (đính kèm hồ sơ dự án đầu tư).

+ Thiết kế kỹ thuật. 

+ Thiết kế thi công.

Hồ sơ gồm các bản vẽ, thuyết minh, dự toán. Nội dung và thành phần bản vẽ, văn bản được quy định trong Luật xây dựng, Nghị định số 12/2009/ND-CP và Nghị định số 209/2004/ND-CP. Cụ thể như sau:

 

A. Hồ sơ thiết kế cơ sở:

 

- Bản vẽ thiết kế xây dựng: thể hiện các giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc công trình, kết cấu, hệ thống kỹ thuật chính, hạ tầng ... với kích thước và khối lượng chính, các mốc định vị, tọa độ và cao độ xây dựng theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000, bản vẽ kết nối với hạ tầng khu vực. 

- Bản vẽ hệ thống phòng cháy và chữa cháy. 

- Thuyết minh thiết kế cơ sở: tóm tắt địa điểm, phương án thiết kế tổng mặt bằng, quy mô công trình, giải pháp kết nối hạ tầng; giải pháp kiến trúc, kết cấu, kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật, công nghệ; giải pháp bảo vệ môi trường; giải pháp phòng chống cháy nổ; danh mục các quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng. 

- Tờ trình thẩm định dự án. 

- Các tài liệu pháp lý có liên quan.

 

B. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật xây dựng:

 

Thiết kế kỹ thuật là thiết kế được thực hiện dựa trên thiết kế cơ sở đã được phê duyệt. Thiết kế kỹ thuật phải làm rõ các thông số kỹ thuật, vật liệu, các tính toán cụ thể về kỹ thuật sản xuất, xây dựng, lắp đặt. 

- Bản vẽ thiết kế kỹ thuật - thi công: thể hiện rõ chi tiết các kích thước xây dựng, các thông số kỹ thuật, các vật liệu sử dụng đảm bảo việc lập bản vẽ chi tiết thi công và lập dự toán thi công.

- Thuyết minh thiết kế kỹ thuật: thể hiện rõ các tính toán lựa chọn phương án kỹ thuật, dây chuyền công nghệ, tính chất vật liệu; làm rõ các thông số mà bản vẽ không thể hiện hết, các chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng, các quy chuẩn và tiêu chẩn áp dụng; quy trình bảo trì công trình. 

- Dự toán xây dựng công trình. 

 

C. Hồ sơ thiết kế thi công:

 

- Bản vẽ: làm rõ các chi tiết thi công với đầy đủ kích thước, cấu tạo, vật liệu sử dụng một cách chính xác, đảm bảo khả năng triển khai thi công công trình.

- Thuyết minh thi công thể hiện hướng dẫn chi tiết thi công, đảm bảo làm rõ những thông số mà bản vẽ không thể hiện hết và khả năng thực hiện thi công tại công trường. 

- Dự toán xây dựng công trình. 

 

 

 

  Back to Top