Back  |  CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP   |  Next

 
 

NHÀ THI ĐẤU CẦU LÔNG 

 

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc 

 

* Nội dung: Thiết kế công trình có sử dụng hệ mái không gian dùng nút công nghiệp vượt nhịp 24m.

 

* Quy mô: Công trình bao gồm nhà hành chính, câu lạc bộ cao 3 tầng - diện tích 500m2 và nhà tập luyện thi đấu 900m2.

 

 

* Thực hiện: Năm 2010. 

Công trình dân dụng     Công trình công nghiệp     Quy hoạch dự án   Trở về trang chủ