GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BUBBLEDECK TẠI VIỆT NAM

Back | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG |  Next      Công trình công nghiệp / Quy hoạch dự án / Trở về trang chủ

 
 

KHÁCH SẠN PHÙ ĐỔNG THANH HÓA

  

* Địa điểm: Phường Phú Sơn - Thành phố Thanh Hóa. 

 

* Quy mô: 11 tầng cao.

- Tổng diện tích sàn: 5.560 m2.

 

* Năm 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

(Công trình có sử dụng công nghệ BubbleDeck)