GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BUBBLEDECK TẠI VIỆT NAM

Back | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG |  Next      Công trình công nghiệp / Quy hoạch dự án / Trở về trang chủ

 
 

CHUNG CƯ THU NHẬP THẤP PHÚ SƠN

  

 

* Địa điểm: Phường Phú Sơn - Thành phố Thanh Hóa. 

 

* Quy mô: 4 khối nhà (block) cao 11 tầng.

- Tổng diện tích sàn: 14.850 m2 / block.

 

* Năm 2010

 

 

 

 

 

 

 

(Công trình có sử dụng công nghệ BubbleDeck)