GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BUBBLEDECK TẠI VIỆT NAM

Back  | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG |  Next      Công trình công nghiệp / Quy hoạch dự án / Trở về trang chủ

 
 

TÒA NHÀ CÔNG NGHỆ CMC

 

* Địa điểm: Cầu Giấy – Hà Nội

* Công trình sử dụng công nghệ BubbleDeck giúp nâng thêm được 3 tầng.

 

* Năm 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Công trình có sử dụng công nghệ BubbleDeck)